De Joseph Wresinski Cultuur Stichting heeft een culturele ANBI-status. Hierdoor is uw gift fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Uw gift is welkom op rekeningnummer:  NL34 RABO 0373 0497 06 t.n.v. Joseph Wresinski Cultuur Stichting, onder vermelding van ‘gift’ met eventueel uw naam en adres.