Onze organisatie

Organisatie van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting

Bestuur

De onbezoldigde leden van het bestuur van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting zijn:

Hans Derksen (voorzitter)                      jhansderksen@gmail.com                                                  Harm Kerdijk (secretaris)                       h.kerdijk@ziggo.nl                                                          Louis van den Berg (penningmeester) penningmeester.jwcstichting@gmail.com             Roeland Robert                                                                                                                                Lonneke Gunnink-van den Berg                                                                                                             Bea Mulder                                    

KvK nummer:                          0506636
Bankrekeningnummer:       NL34 RABO 0373 0497 06
Bezoekadres:                           Floresstraat 21, 8022 AD  Zwolle
Postadres:                                 Laurens Umans,  Da Costastraat 69, 1053 ZE  Amsterdam

 

Theatergroep

Bij de theatergroep is 50 tal mannen en vrouwen betrokken. Spelers van de theatervoorstellingen, licht- en geluidtechnici, PR-medewerkers, op- en afbouwers, manusje van alles, leden van het Wresinski-koor, leden van de muziekband.

Het koor oefent elke woensdag in de werkruimte en treedt met enige regelmaat op. De dirigent van het koor is Eline Geerdink.