Zakelijk

ANBI

De Joseph Wresinski Cultuur Stichting heeft een culturele ANBI-status. Hierdoor is uw gift fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Uw gift is welkom op rekeningnummer  NL34 RABO 0373 0497 06 tnv Joseph Wresinski Cultuur Stichting, onder vermelding van ‘gift’ met eventueel uw adres.

Sponsoren

De ontwikkeling van de theaterproductie ‘De OmZieners’ is financieel mogelijk gemaakt door

Op de speellocaties worden de voorstellingen mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van gemeenten en plaatselijke stichtingen, kerken en fondsen.