Cultuur als wapen tegen armoede

Joseph Wresinski Cultuur Stichting

Toen de wereld half maart 2020 tot stilstand kwam vanwege Corona, zaten ook wij in zak en as. Zouden we ooit nog theater kunnen maken? Voorstellingen kunnen spelen?Maar toen het weer mocht, zijn we met hernieuwde energie aan het werk gegaan. De grote vraag was natuurlijk “Hoe maken we een voorstelling die Coronaproef is. Het is gelukt! We hebben een spiksplinternieuwe voorstelling. Kijk op de agenda voor de eerstvolgende speelplekken waar de voorstelling wordt gespeeld zodra de coronamaatregelen dit toelaten.

‘ZIE DE MENS’

De Joseph Wresinski Cultuur Stichting maakt hoogwaardige Theater en Muziekprodukties onder het credo ‘cultuur als wapen tegen armoede’. Ervaringsdeskundigen in armoede werken hierbij samen met ervaren theatermakers en muzikanten. Met de voorstellingen wordt op creatieve en poetische wijze inzichtelijk en invoelbaar gemaakt hoe armoede in onze maatschappij menselijke waardigheid aantast. Onderliggende mechanismen worden blootgelegd.

Het credo ‘cultuur als wapen tegen armoede’ is in het leven geroepen door onze naamgever Joseph Wresinski. Hij was oprichter van de internationale beweging tegen armoede en uitsluiting de ‘Vierde Wereld Beweging’. Samen creëren, samen werken en samen zijn vormen de essentie van deze unieke benadering in de strijd tegen armoede.

Wij brengen het theater naar vele plaatsen in het land. De speelplekken, zij het buurthuizen, kerken, gymzalen of theaters zijn altijd gratis toegankelijk voor iedereen, in de eerste plaats natuurlijk voor de armsten zelf.

WRESINSKI KOOR EN JAMSESSIES

Het Wresinski Koor
IEDERE WOENSDAG KOORREPETITIE
Wresinski sessies
ELKE MAANDAG JAMSESSIE

‘Het gaat er niet om gezinnen in armoede onze cultuur te distribueren. Het gaat er allereerst om een heel volksdeel toe te staan zelf onderwerp en schepper van cultuur te zijn, mens van cultuur te zijn. Het gaat erom de samenleving als geheel te doen erkennen dat de armsten onder haar leden recht hebben op cultuur, dat zij in staat zijn daarvan zelf meester te zijn en dat hun bijdrage van wezenlijke waarde is voor allen.’

Joseph Wresinski

Contact

U kunt onze productieleider Sarah Steeman bellen op telefoonnummer 06-41237501 of haar een e-mail sturen sarah.steeman@tele2.nl                                          

Bezoekadres

Floresstraat 21
8022 AD Zwolle

Postadres

Laurens Umans
Da Costastraat 69
1053 ZE Amsterdam

Volg ons