Cultuur als wapen tegen armoede

Joseph Wresinski Cultuur Stichting

De Joseph Wresinski Cultuur Stichting maakt hoogwaardige Theater en Muziekprodukties onder het credo ‘cultuur als wapen tegen armoede’. Ervaringsdeskundigen in armoede werken hierbij samen met ervaren theatermakers en muzikanten. Met de voorstellingen wordt op creatieve en poetische wijze inzichtelijk en invoelbaar gemaakt hoe armoede in onze maatschappij menselijke waardigheid aantast. Onderliggende mechanismen worden blootgelegd.

Het credo ‘cultuur als wapen tegen armoede’ is in het leven geroepen door onze naamgever Joseph Wresinski. Hij was oprichter van de internationale beweging tegen armoede en uitsluiting de ‘Vierde Wereld Beweging’. Samen creëren, samen werken en samen zijn vormen de essentie van deze unieke benadering in de strijd tegen armoede.

Wij brengen het theater naar vele plaatsen in het land. De speelplekken, zij het buurthuizen, kerken, gymzalen of theaters zijn altijd gratis toegankelijk voor iedereen, in de eerste plaats natuurlijk voor de armsten zelf.

WRESINSKI KOOR EN JAMSESSIES

Het Wresinski Koor
IEDERE WOENSDAG KOORREPETITIE
Wresinski sessies
ELKE MAANDAG JAMSESSIE

‘Het gaat er niet om gezinnen in armoede onze cultuur te distribueren. Het gaat er allereerst om een heel volksdeel toe te staan zelf onderwerp en schepper van cultuur te zijn, mens van cultuur te zijn. Het gaat erom de samenleving als geheel te doen erkennen dat de armsten onder haar leden recht hebben op cultuur, dat zij in staat zijn daarvan zelf meester te zijn en dat hun bijdrage van wezenlijke waarde is voor allen.’

Joseph Wresinski

Klik voor info over onze meest recente voorstelling De OmZieners op de foto.

Wij vragen geen entree of contributie voor onze voorstellingen en activiteiten. We vinden het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt onze voorstellingen te bezoeken en/of aan onze activiteiten deel te nemen. Ook mensen met een kleine of geen beurs. Soms vragen we om een vrije gift.

Contact

U kunt onze productieleider Sarah Steeman bellen op telefoonnummer 06-41237501 of haar een e-mail sturen sarah.steeman@tele2.nl                                          

Bezoekadres

Floresstraat 21
8022 AD Zwolle

Postadres

Laurens Umans
Da Costastraat 69
1053 ZE Amsterdam

Volg ons