Zakelijk

Het organiseren van een voorstelling

Voor de organisatie van een theatervoorstelling zoeken wij op lokaal en regionaal niveau samenwerking met een breed scala van seculiere en kerkelijke organisaties. Soms, graag zelfs, zoeken organisaties ons.

Wij spelen de voorstelling door het hele land. De speelavonden zijn met name woensdag, donderdag en vrijdag. In overleg met de mede organisatoren wijken we daarvan wel eens af. Soms spelen we in ‘echte’ theaterzalen. Meestal echter zijn de speelplekken buurthuizen, sporthallen, scholen, kerkgebouwen, inloopcentra etc. Zo wordt per voorstelling een breed publiek – van welgesteld tot uiterst onbemiddeld – bijeengebracht. Arm en niet-arm beleven samen aansprekend theater.

Wij vragen geen entree voor de voorstelling. Wij willen namelijk dat iedereen, ook mensen met een kleine of geen beurs (dak- en thuislozen), de voorstelling kan bezoeken. Wat we wel doen is na afloop een vrije gift vragen. Op die manier kan iedereen bijdragen wat hij kan en/of wil. De inkomsten uit de vrije giften dekken de kosten geenszins. Per voorstelling is nog eens een aanzienlijk bedrag nodig. Dit wordt bijeengebracht door de mede organisatoren en eventueel door hen geworven fondsen.

DONATIES zijn van harte welkom: NL 34 RABO 0373049706

Over onze huidige voorstelling Zie de Mens kunt u contact opnemen met onze productieleider Sarah Steeman.

Mobiel: 06-41 23 75 01
Mail: sarah.steeman@tele2.nl

Opbouw van de voorstelling op locatie (fotografie Roelof Rump)