Zie de Mens

Een theatercollage over SAMEN-redzaamheid 

Voor een voorstelling bij u in de buurt ga naar AGENDA

SAMEN hebben we het gered, een nieuwe theaterproductie, Zie de mens. Een voorstelling in een unieke opstelling geïnspireerd door corona.

DE VOORSTELLING  Zie de Mens is een collage van poëtische  scènes en monologen omlijst door een variëteit aan muzikale sferen. De thema’s van de voorstelling worden tot leven gebracht door mensen die weten hoe het is om te leven in situaties die kwetsbaar maken. Door ons dus. Zie de mens is een zoektocht. Naar de zin en onzin van zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid op eigen kracht en met eigen middelen. Bestaat dat? Moeten we dat willen? Iedereen zelfredzaam?

Wij worden ‘ervaringsdeskundigen’ genoemd. Dat klinkt mooi. Maar het is pas echt mooi als die deskundigheid in het licht wordt gezet. Daarom de theatervoorstelling Zie de Mens.

Als de ambitie om de kloof tussen afhankelijk en onafhankelijk te dichten plaatsmaakt voor de overtuiging dat het vooral de onafhankelijken zijn die van die kloof te lijden hebben…

        K.J. van Klaveren

Armoede is geen zaak van liefdadigheid. Armoede is een zaak van rechtvaardigheid.

        Nelson Mandela

Begin 2020 stond de voorstelling al in de grondverf maar uiteraard in een conventionele theateropstelling; een speelvloer met acteurs in een decor tegenover een publiek op de tribune. Vanaf maart  maakte de corona-crisis het repeteren onmogelijk  en spelen in de traditionele opstelling zou voorlopig geen doorgang kunnen vinden. 

In juni 2020 was het veilig genoeg om de repetities te hervatten maar nu in een opstelling die als corona-proof beschouwd mag worden. In een grote fabriekshal in Zwolle vonden we de ruimte om de nieuwe versie te creëren. In deze versie heeft elke acteur zijn eigen mini-podium met veel tussenruimte tot de andere podia. Het publiek bevindt zich op stoelen tussen de podia op ruime afstand van elkaar en van de podia zodat we  voldoen aan de eisen die nodig zijn voor een veilige uitvoering. Deze opstelling draagt bij aan een bijzondere theaterervaring. Dus ook zonder de coronamaatregelen, blijven we in deze opstelling spelen.

Ga naar de AGENDA voor de lijst van voorstellingen.